Jagava Permafarma Veselice

Pro projekt Jagava Permafarma Veselice jsem byla oslovena za účelem nafocení prezentačních fotografií interiérů tohoto objektu. Důraz byl kladen na zachycení detailů truhlářského a kovářského zpracování.