Knihovna v IGI VRATISLAVICE

Moderní knihovna vznikla jako odpověď na absenci kvalitního zázemí místní knihovny ve Vratislavicích. V moderní přístavbě a zrekonstruované historické budově vznikly prostory pro oddělení knihovny pro dospělé, děti, čítárnu a související zázemí.

V rámci této zakázky bylo cílem zdokumentovat knihovnu jak ještě před zaplněním knihami, tak i ve finální podobě.